1) Mô tả khách hàng

Ai là :bz những khách hàng giá trị nhất của bạn? Bạn có thể miêu tả họ *-:) ngắn gọn trong không quá 50 từ? Hãy mô tả được các giá trị, niềm tin và quy trình ra quyết định của khách hàng. Việc bạn hiểu rõ các sản phẩm hay dịch vụ cung cấp cho <:-P các khách hàng là quan trọng, nhưng việc hiểu được các khách hàng coi trọng những gì và lý do tại sao từ đó bạn có thể đáp ứng tốt các nhu cầu của họ còn quan trọng hơn rất nhiều. Đừng giả định những gì bạn biết, hãy hỏi họ. 2) Chơi trò chơi 20 câu hỏi với các khách hàng của bạn:) Thử hình dung rằng 5 khách hàng quan trọng :(|) nhất của bạn đang ngồi trong một căn phòng với bạn. Những câu hỏi nào bạn sẽ hỏi họ về việc mua sắm, về các nhu cầu và mối quan tâm, cũng như về các nhân tố ảnh hưởng tới quyết định mua sắm của họ? Hy vọng rằng bạn 3:-O biết được làm thế nào họ tìm thấy công ty bạn, x_xhọ mua sắm những gì và tại sao. Nếu bạn chưa biết, đó nên là những câu hỏi đầu tiên của bạn. Hãy lên một danh sách 20 câu hỏi sẽ giúp bạn xác định các khách hàng của bạn. :-& Sau đó phát triển một khuôn mẫu cho phép bạn thu thập các thông tin quan trọng, xác định các phương thức bạn sẽ sử dụng (điều tra, nghiên cứu thị trường,…) và định rõ các nguồn của những dữ liệu này. 3) Luôn gần gũi với những người bạn song cần gần gũi hơn với các đối thủ cạnh tranh x_x Hãy nhận ra một vài công ty cung cấp các sản phẩm hay dịch vụ tương tự như bạn. Hãy khám phá những lợi ích họ đưa ra cho các khách hàng. Giờ đây suy nghĩ về cách thức bạn cạnh tranh với họ bằng việc so sánh các thông điệp, giá trị và khách hàng mục 8-} tiêu của bạn với họ. Dựa trên đánh giá này, bạn phát 8-} triển ít nhất ba chiến lược mà bạn sẽ sử dụng để định vị bản thân một cách hiệu quả nhất so với các đối thủ cạnh tranh, đồng thời chuẩn bị tốt các kiến thức này phòng khi khách hàng hỏi (*) “Điều gì khiến quý vị khác biệt so với Doanh nghiệp ABC?”.