BẠN HÃY NHÌN SANG GÓC TRÊN BÊN PHẢI VÀ RÊ CHUỘT VÀO NÓ SẼ THẤY HIỆU ỨNG.