- Copy địa chỉ video Youtube chèn với cấu trúc: [youtube]Link video youtube[/youtube]
Ví dụ: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=_8yyxKw7yWM[/youtube]

- Copy địa chỉ bài hát hay list tại nhaccuatui và cấu trúc: [nct]Link bài hát hoặc list[/nct]
Ví dụ: [nct]http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=56hdECgQDY[/nct]

- Chèn ảnh: [img]Link ảnh[/img]
Ví dụ: [img]https://lh6.googleusercontent.com/_BTztXRwC9ik/TaeZVhVMULI/AAAAAAAAH4w/8Tkd3RVzijI/logo-250x120gif.gif[/img]

- Trích dẫn: [quote]NỘI DUNG MUỐN TRÍCH DẪN[/quote]

- Chèn code: [code]CODE BẠN MUỐN CHÈN[/code]

Bạn xem hướng dẫn chi tiết tại đây