Bạn hãy click chuột vào bất kì đâu trên trang này sẽ thấy tác dụng của script